+31624232154 info@salehi-aa.nl

De juiste informatie

Onze accounting diensten, jaarrekeningen opmaken zodat u en uw stakeholders de juiste informatie hebben. Accuraat, snel en begrijpelijk.

Neem contact op

Accounting

Aandeelhouders, investeerders, ondernemingsraad, overheid, leveranciers, werknemers. Een greep uit de lijst met stakeholders die eisen dat uw informatievoorziening op orde is. Met de Accounting diensten van Salehi Audit & Advisory haalt u de benodigde kennis en ervaring in huis om te borgen dat uw informatievoorziening voldoet aan al de gestelde eisen.

Op het gebied van Accounting verzorgen wij de volgende diensten:

  • Samenstellen van de jaarrekeningen.
  • Verzorgen van tussentijdse (financiële) rapportages.
  • Samenstellen van deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel.

Onze Accounting

De juiste informatie.

Accuraat
Betaalbaar
Professioneel
Duidelijk

Samenstellen jaar­rekeningen

Het jaarlijks deponeren van een jaarrekening is voor veel bedrijven een wettelijke verplichting. De jaarrekening beschrijft de financiële balans, de winst- of verliesrekening en een uitgebreide toelichting op deze facetten. Het verschaft alle stakeholders de informatie die noodzakelijk is om het bedrijf op waarde te kunnen schatten.

Zo moet de belastingdienst kunnen terugzien of de gedane afdrachten in verhouding staan tot de personeelsleden, willen leveranciers zien of het bedrijf voldoende solvabel is voor toekomstige of verdere samenwerking en zullen werknemers informatie willen zien over de prestaties van hun werkgever. De informatie die een jaarrekening behelst moet daarom met veel accuratesse worden samengesteld. De experts van Salehi Audit & Advisory hebben jarenlange ervaring met het opstellen van jaarrekeningen bij een scala aan verschillende bedrijven binnen verschillende branches. U krijgt geen eenheidsworst, maar een op maat gemaakt document waarin de financiële activiteiten van uw organisatie voor iedereen inzichtelijk is gemaakt.

Tussentijdse (financiële) rapportages

Bij het opstellen van tussentijdse (financiële) rapportages gebruiken wij Speedbooks, CaseWare of Visionplanner. De keuze hangt af van de mate van diepgang die u wenst in de rapportages en de wijze waarop u de rapportages wenst gebruiken om sturing aan uw onderneming te geven.

Samenstellen deponerings­stukken

Het kan voorkomen dat uw organisatie stukken dient te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wij assisteren u bij het samenstellen van deze stukken zodat altijd de juiste stukken zijn in te zien bij de Kamer van Koophandel.

Het samenstellen van bepaalde documenten vergt in veel gevallen specifieke kennis die u niet altijd zelf in huis heeft. Onze specialisten nemen deze taken voor u uit handen. Zo bent u ervan verzekerd dat de stukken met zorg en correct worden opgeleverd.

 

Deponering

Wij verzorgen onder andere de volgende stukken ter deponering.

Jaarrekeningen
Algemene Voorwaarden
 Fusie- en Splitsingsvoorstellen
Betalingsverslagen
 Verklaringen

Auditing

Direct kunnen sturen op uw bedrijfsvoering en risicomanagement dankzij onze Auditing services.

Duidelijkheid waar u concreet mee verder kunt.

Lees meer...

Advisory

De markt beweegt. Beweegt uw bedrijf mee?

Met onze Advisory krijgt u van ons advies en het benodigde
inzicht in de status van uw bedrijfsvoering.

Lees meer...

Fiscaal

Wij volgen de fiscale veranderingen op de voet en informeren u proactief zodat u tijdig kunt schakelen.

Dat is het voordeel van onze Fiscale dienst.

Lees meer...

Salehi Audit & Advisory is geregistreerd bij:

Salehi Audit & Advisory is lid van NBA

Copyright © 2019 Salehi Audit & Advisory - Rotterdam