+31624232154 info@salehi-aa.nl

Klachtenregeling Salehi Audit & Advisory

U kunt ervan op aan dat onze dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Wij hebben ons immers te houden aan gedrags- en beroepsregels. Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van ons, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie. U kunt uw eventuele ongenoegen aan ons kenbaar maken. Neem daarvoor contact met ons op.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Via onderstaande link vindt u alle relevante informatie over de klachtenregeling van de NBA.

Neem contact op met NBA Klachten- en tuchtrecht

Salehi Audit & Advisory is geregistreerd bij:

Salehi Audit & Advisory is lid van NBA

Copyright © 2019 Salehi Audit & Advisory - Rotterdam